.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

งาน เภสัชกร ร้านขายยา druggist

certificate of pharmacist Australia
หางานและสมัครงาน เภสัชกร ออสเตรเลีย


Australian Visa Bureau


http://www.visabureau.com/australia/pharmacist-jobs.aspxJobs for Pharmacists in Australia in Retail Pharmacy


http://www.alliedhealth.com.au/Pharmacy-Jobs-Australia.htmPharmacist Jobs In Australia Australia


http://australia.recruit.net/search-pharmacist_in_australia-jobsPharmacy Job Search Australia


http://www.seek.com.au/healthcare-jobs/pharmacy/Pharmacist jobs in Australia


http://www.careerjet.com.au/pharmacist-jobs.htmlPharmacy Jobs in Australia


http://www.jobs4careers.com.au/Pharmacy Jobs in Australia


http://mycareer.com.au/jobs/-/healthcare/pharmacy/Pharmacist Jobs in Australia


http://www.simplyhired.com.au/a/jobs/list/q-pharmacist
เภสัชศาสตรบัณฑิต(ภบ) Bachelor of Pharmacy (BPharm) medicine study abroad เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต(ภม) Master of Pharmacy (MPharm) Internship program เภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต (ภบ.บ.) หรือ เภสัชศาสตรบัณฑิต(ภบ) (บริบาลเภสัชกรรม) (Doctor of Pharmacy (PharmD) เภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutics) เภสัชเคมี (Pharmaceutical chemistry หรือ Medicinal chemistry) เภสัชวิเคราะห์ (Pharmaceutical analysis) เภสัชวิทยา (Pharmacology) overseas jobs International jobs
พิษวิทยา (Toxicology) จุลชีววิทยา (Microbiology) เคมี (Chemistry) ชีวเคมี (Biochemistry) เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany) เภสัชวินิจฉัย (Pharmacognosy) เภสัชอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy) สรีรวิทยา (Physiology)
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) อาหารเคมี (Foods Science) เภสัชกรรม (Pharmacy) กฎหมายยา (Pharmacy law) เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) ปฏิบัติการเภสัชกรรม (Pharmacy practice) ประกอบด้วย ปฏิกิริยาระหว่างยา, การติดตามผลการใช้ยา (medicine monitoring) การบริหารการใช้ยา (medication management) บริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care)บูรณาการด้านการใช้ยากับผู้ป่วย และดูแลติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เภสัชวิทยา เภสัชกรรม เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Doctor of Pharmacy คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม School of Pharmacy Hospital Doctoral degree graduate schools university scholarship program credit card gold card Australia Sydney Greater Hobart Melbourne Geelong Brisbane Townsville Perth Cairns Adelaide Toowoomba Gold Coast-Tweed Darwin Newcastle Launceston Canberra-Queanbeyan Albury-Wodonga Wollongong Ballarat Sunshine Coast Bendigo Airlines druggist pharmaceutical chemist dispensing chemist จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุทัยธานี ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา ต่างประเทศ S.R.N matron สถานพยาบาล ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลส่วนกลาง โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลศูนย์ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 graduate schools university scholarship program credit card gold card Australia Sydney Greater Hobart Melbourne Geelong Brisbane Townsville Perth Cairns Adelaide Toowoomba Gold Coast-Tweed Darwin Newcastle Launceston Canberra-Queanbeyan Albury-Wodonga Wollongong Ballarat Sunshine Coast Bendigo Airlines

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย