.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

มหาวิทยาลัยในประเทศจีน


มหาวิทยาลัยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
Guangxi University 
http://www.gxu.edu.cn/ 

Guangxi Medical University 
http://www.gxmu.edu.cn/ 

Guangxi University for Nationalities 
http://www.gxun.edu.cn/ 

Guangxi University of Chinese Medicine 
http://www.gxtcmu.edu.cn/ 

Guangxi Arts Institute 
http://www.gxai.edu.cn/ 

Guangxi Police College 
http://www.gagx.com.cn/  Guangxi Teachers Education University 
http://www.gxtc.edu.cn/ 

Guangxi University of Finance and Economics 
http://www.gxufe.cn/ 

Guangxi University of Science and Technology 
http://www.gxut.edu.cn/ 

Guangxi Normal University 
http://www.gxnu.edu.cn/ 

Guilin University of Technology 
http://www.glut.edu.cn/ 

Guilin University of Electronic Technology 
http://www.guet.edu.cn/ 

Guilin Medical University 
http://www.glmc.edu.cn/ Guilin University of Aerospace Technology 
http://www.glcat.edu.cn/ 

Guilin Tourism University 
http://www.glit.cn/ 

Wu Zhou University 
http://www.gxuwz.edu.cn/ 

Qinzhou University 
http://www.qzu.net.cn/ 

Yulin Normal University 
http://www.ylu.edu.cn/ 

Baise University 
http://www.bsuc.cn/ 

Youjiang Medical College for Nationalities 
http://www.ymcn.gx.cn/ 

Hezhou University 
http://www.hzu.gx.cn/ Hechi University 
http://www.hcnu.edu.cn/ 

Guangxi University of Science and Technology 
http://www.gxlztc.net/ 

Guangxi Normal University for Nationalities 
http://www.gxnun.net/ 

Nanning University 
http://www.nnxy.cn/  

Guangxi University Of Foreign Languages 
http://www.gxufl.com/ 

Nanning College for Vocational Technology 
http://www.ncvt.net/ 

Guangxi Vocational and Technical College of Agriculture 
http://www.gxnyxy.com.cn/ 

Guangxi Vocational College of Technology and Business 
http://www.gxgsxy.com/ 

Guangxi Vocational&Technical Institute of Industry 
http://www.gxic.net/ 

Guangxi College of Physical Education 
http://www.gxtznn.com/ 

Guangxi Technological College of Machinery and Electricity 
http://www.gxcme.edu.cn/  

Guangxi Polytechnic of Construction 
http://www.gxjsxy.cn/ GuangXi Vocational & Technical College Of Communications 
http://www.gxjzy.com/ 

Guangxi Polytechnic 
http://www.gxzjy.com/ 

Guangxi Electrical Polytechnic Institute 
http://www.gxdlxy.com/ 

Guangxi Economic & Trade Polytechnic 
http://www.gxjmzy.com/ 

Guangxi International Business Vocational College 
http://www.gxibvc.net/ 

Guangxi Vocational and Technical College of Water Power 
http://www.gxsdxy.cn/ 

Guangxi College for Preschool Education 
http://www.gxyesf.com/ 

Liuzhou vocational and technical college 
http://www.lzzy.net/ 

Guangxi Vocational and Technical College 
http://www.gxstzy.cn/ 

Liuzhou City Vocational College 
http://www.lcvc.cn/ 

Liuzhou Railway Vocational Technical College 
http://www.lztdzy.com/  

Guilin Normal College 
http://www.glnc.edu.cn/ 

BeiHai Vocational College 
http://www.bhzyxy.net/ 

Guigang Vocational College 
http://www.ggzy.net/ 

Baise Vocational College 
http://www.bszyxy.com/ 

Guangxi Polytechnic of Modern 
http://www.gxxd.net.cn/ 

Guangxi Economic Vocational College 
http://www.gxevc.com/ 

Guangxi Art Vocational College 
http://www.gxart.cn/ 

Guilin Shanshui Technical and Vocational College
http://www.guolianweb.com/ 

Wuzhou Vocational College 
http://www.wzzyedu.com/ 

Beihai Vocational Institute of Art&Design 
http://www.sszss.com/ 

Talent International College Guangxi 
http://www.tic-gx.com/ 

Guangxi Engineering Vocational College
http://www.gxgcedu.com/ 

Guangxi Institute of Science and Technology
http://www.gxlgxy.com/ 

Guangxi City College
http://www.gxccedu.com/  ข้อมูลเกี่ยวกับ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87
อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย