.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

certificate of pharmacist Australia
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

In Australia a pharmacist must complete an undergraduate four-year Bachelor of Pharmacy course followed by an internship and independent examinations set by resepective state registration boards। In addition, graduates are required to complete an approved graduate training course। There is the option of a postgraduate two-year Master of Pharmacy (MPharm) course for those with undergraduate science degree background. Since 1st July 2010 pharmacists are registered nationally with the Australian Health Practitioners Registration Authority [AHPRA], having previously been registered by individual states (e.g The Pharmacy Board of NSW, The Pharmacy Board of QLD etc). Graduates are required to complete one year of practice under the supervision of a registered pharmacist. In addition, graduates are required to complete an approved graduate training course. On meeting these requirements, graduates are eligible to sit the registration examination which may involve both written and oral components.

School of Biomedical Sciences - Charles Sturt University


http://www.csu.edu.au/faculty/science/biomed/?inst=School of Pharmacy - Faculty of Health Sciences - Curtin University


http://pharmacy.curtin.edu.au/?inst=School of Pharmacy and Molecular Sciences


http://www.jcu.edu.au/phms/?inst=Monash University Pharmacy and Pharmaceutical Sciences


http://www.pharm.monash.edu.au/?inst=University of Canberra

School of Pharmacy - The University of Queensland, Australia


http://www.uq.edu.au/pharmacy/?inst=Faculty of Pharmacy - The University of Sydney


http://sydney.edu.au/pharmacy/?inst=School of Pharmacy - University of Tasmania


http://www.pharmacy.utas.edu.au/?inst=University of Technology Sydney


http://www.pharmacy.uts.edu.au/?inst=The Australian Pharmacy Council (APC)


http://www.pharmacycouncil.org.au/Pharmacists - Hospital and retail Pharmacists


http://www.australia-migration.com/page/APEC_Pharmacists/280
เภสัชศาสตรบัณฑิต(ภบ) Bachelor of Pharmacy (BPharm) medicine study abroad เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต(ภม) Master of Pharmacy (MPharm) Internship program เภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต (ภบ.บ.) หรือ เภสัชศาสตรบัณฑิต(ภบ) (บริบาลเภสัชกรรม) (Doctor of Pharmacy (PharmD) เภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutics) เภสัชเคมี (Pharmaceutical chemistry หรือ Medicinal chemistry) เภสัชวิเคราะห์ (Pharmaceutical analysis) เภสัชวิทยา (Pharmacology) overseas jobs International jobs
พิษวิทยา (Toxicology) จุลชีววิทยา (Microbiology) เคมี (Chemistry) ชีวเคมี (Biochemistry) เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany) เภสัชวินิจฉัย (Pharmacognosy) เภสัชอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy) สรีรวิทยา (Physiology)
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) อาหารเคมี (Foods Science) เภสัชกรรม (Pharmacy) กฎหมายยา (Pharmacy law) เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) ปฏิบัติการเภสัชกรรม (Pharmacy practice) ประกอบด้วย ปฏิกิริยาระหว่างยา, การติดตามผลการใช้ยา (medicine monitoring) การบริหารการใช้ยา (medication management) บริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care)บูรณาการด้านการใช้ยากับผู้ป่วย และดูแลติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เภสัชวิทยา เภสัชกรรม เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Doctor of Pharmacy คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม School of Pharmacy Hospital Doctoral degree graduate schools university scholarship program credit card gold card Australia Sydney Greater Hobart Melbourne Geelong Brisbane Townsville Perth Cairns Adelaide Toowoomba Gold Coast-Tweed Darwin Newcastle Launceston Canberra-Queanbeyan Albury-Wodonga Wollongong Ballarat Sunshine Coast Bendigo Airlines

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย