.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

งานในประเทศฝรั่งเศส

งานในประเทศฝรั่งเศส

République française
อัลซาซ (Alsace) อากีแตน (Aquitaine) โอแวร์ญ (Auvergne) บาส-นอร์มองดี (Basse-Normandie) บูร์กอญ (Bourgogne) เบรอตาญ (Bretagne) ซองตร์ (Centre) ชองปาญ-อาร์แดน (Champagne-Ardenne) กอร์ส (คอร์ซิกา)(Corse) ฟรองช์-กงเต (Franche-Comté) โอต-นอร์มองดี (Haute-Normandie) อีล-เดอ-ฟรองซ์ (Île-de-France) ลองเกอด็อก-รูซียง (Languedoc-Roussillon) ลีมูแซง (Limousin) ลอร์แรน (Lorraine) มีดี-ปีเรเนส์ (Midi-Pyrénées) นอร์ด-ปาส์-เดอ-กาเลส์ (Nord-Pas-de-Calais) เปอีส์ เดอ ลา ลัวร์ (Pays de la Loire) ปีการ์ดี (Picardie) ปัวตู-ชารองต์(Poitou-Charentes) โปรวองซ์-อัลป์-โกต ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) โรน-อัลป์(Rhône-Alpes)

http://www.pole-emploi.fr/accueil/http://www.manpower.fr/


http://emploi.fhf.fr/


http://emploi.airfrance.com/


http://www.ouestfrance-emploi.com/


http://www.cadremploi.fr/


http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp


http://www.olx.fr/


http://www.monster.fr/


http://www.indeed.fr/emplois?q=


http://www.businesspme.com/vitrines/111/RessourcesHumaines.html


http://www.directemploi.com/

France emplois
http://www.emploi.com/


http://www.france-emploi.org/


http://www.reserves-naturelles.org/emploi/emploi.asp?arbo=


http://www.iledefrance.fr/emploi/


http://www.emploi-scientifique.info/


http://www.iledefrance.fr/emploi/les-dispositifs-pour-les-employeurs/Air France
http://www.airfrance.com/indexCOM.html

ภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน ถูกแทรกซึมโดยอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่แผ่ขยายอย่างกว้างขวาง มีการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ปะปนกับภาษาฝรั่งเศสเดิมอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีผลเสียต่อการอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส รัฐบาลได้ออกกฎหมายบางฉบับเพื่ออนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส โดยกำหนดให้ใช้คำจากภาษาฝรั่งเศสแท้ๆ ในโฆษณา ประกาศ และเอกสารราชการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกำหนดให้สถานีวิทยุทุกสถานี เปิดเพลงภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อยร้อยละ 40 ของเพลงทั้งหมดที่เปิดในสถานีนั้น La France accueillait en 2006 4,9 millions d'immigrés (nés étrangers hors du territoire) et 3,5 millions d'étrangers (personnes de nationalité étrangère), des valeurs proches de la moyenne des autres États d'Europe occidentale. Malgré la politique officielle d' « immigration choisie », 560 000 nouveaux immigrés se seraient établis sur le sol français entre 2002 et 2007. La plupart des immigrés viennent d'Europe (44 %), du Maghreb (30%), de Turquie et d'Afrique noire, notamment des anciennes colonies françaises ; 40 % d'entre eux vivent dans la seule région Île-de-France. En vertu du droit du sol, une grande partie des enfants nés en France de parents immigrés obtiennent la nationalité française. La France accueille également de nombreux étudiants étrangers, en particulier dans le cadre du programme européen Erasmus. Il faut ajouter à ces valeurs celles de l'immigration clandestine : 200 000 à 300 000 étrangers seraient en situation irrégulière sur le territoire français, et 28 000 ont été régularisés en 2006. Au total, on estimait en 1999 que 14 millions de personnes (soit un quart de la population française) avaient au moins un parent ou un grand-parent immigré. Le calcul de ces valeurs est rendu difficile par l'absence de statistiques ethniques dans les recensements français. Les immigrés perçoivent des revenus inférieurs d'un tiers en moyenne à ceux des non-immigrés ; ils sont deux fois plus nombreux à ne pas être diplômés et trois fois plus nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté. Ils sont très présents dans les secteurs du bâtiment, de l'automobile et du nettoyage. Néanmoins, ces différences sont avant tout liées à la situation sociale des immigrés : à situation sociale égale, leur formation scolaire et leurs revenus sont proches de ceux des Français nés en France.
Zinedine Zidane, footballeur international et une des personnalités préférées des Français, est le fils d'immigrés algériens kabyles.Les populations d'origine immigrée, et notamment celles qui appartiennent à des minorités visibles, sont souvent victimes de discriminations en France. Selon une étude menée en 2005-2006, dans 70 % des cas, le candidat à l'embauche d'« origine hexagonale ancienne » est préféré au candidat d'« origine noire africaine ou maghrébine ». Les mêmes discriminations sont visibles dans le logement et le salaire. En 2007, à la question « Diriez-vous vous-mêmes que vous êtes raciste ? », 27 % des Français interrogés ont répondu. Face aux difficultés d'intégration que connaissent les populations immigrées, une partie minoritaire de cette population se tourne vers le communautarisme et le fondamentalisme religieux. Pourtant, on assiste à une certaine convergence des modes de vie des populations immigrées et des Français de longue date. Les quatre personnalités préférées des Français en 2009 selon Le Journal du dimanche (Yannick Noah, Dany Boon, Zinedine Zidane et Gad Elmaleh) étaient toutes immigrées ou d'origine immigrée. Depuis l’application de la Convention de Schengen, les ressortissants des pays signataires peuvent librement circuler et travailler en France et réciproquement
Le français est la langue très majoritairement parlée en France, et est officiellement « la langue de la République » depuis la loi constitutionnelle de 1992। Afin de défendre le patrimoine linguistique du français, jugé menacé par la diffusion des anglicismes, le Parlement français a voté la loi Toubon en 1994, dont le décret d'application rend obligatoire l'usage des termes en français, publiés au Journal officiel par la Commission générale de terminologie et de néologie, dans les documents qui émanent des services et des établissements publics de l'État. Selon un rapport au Ministre de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie et à la Ministre de la Culture et de la Communication d'avril 1999, il y aurait soixante-quinze autres langues parlées en France en comptant les langues régionales et les langues issues de l'immigration en France métropolitaine, ainsi que les dialectes parlés dans les DOM-TOM. Les plus répandues sont l'alsacien, le basque, le breton, le catalan, le corse, l'occitan, l'arabe[note 68], et, outre-mer, les langues créoles. overseas jobs immigration visa emigration internship program citi bank foreign exchange dolar euro

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย