.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

หางาน สมัครงาน เภสัชกร สิงคโปร์
เภสัชกรคลินิก (Clinical pharmacist)
เภสัชกรชุมชน (Community pharmacist)
เภสัชกรโรงพยาบาล (Hospital pharmacist)
เภสัชกรที่ปรึกษาการใช้ยา (Consultant pharmacist)
เภสัชกรสุขภาพอนามัยทางบ้าน (Home Health pharmacist)
เภสัชกรบริหารข้อมูลยา (Drug information pharmacist)
เภสัชกรสารวัตรยา (Regulatory-affairs pharmacist)
เภสัชกรอุตสาหกรรม (Industrial pharmacist)
เภสัชกรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical science pharmacist)
 
 
 

http://singapore.recruit.net/search-pharmacist-jobs


http://www.jobs.com.sg/Pharmacist-jobs-in-Singapore


http://www.indeed.com.sg/Pharmacist-jobs-in-Singapore

http://www.careerjet.sg/pharmacist-jobs.html


http://www.bestjobs.com.sg/bt-job-SC007-1-Healthcare_Medical_jobs.htm
ผู้ที่มีวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เภสัชศาสตรบัณฑิต(ภบ) (Bachelor of Pharmacy (BPharm)) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต(ภม) (Master of Pharmacy (MPharm)) เภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต (ภบ.บ.) หรือ เภสัชศาสตรบัณฑิต(ภบ) (บริบาลเภสัชกรรม) (Doctor of Pharmacy (PharmD)) ระยะเวลาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาจแตกต่างในแต่ละประเทศดังนี้ 1.ประเทศไทยใช้เวลา 5 ปี ได้ ภบ (BPharm) หรือเรียน 6 ปี ได้ ภบบ (PharmD) 2.สหภาพยุโรป (European Union) รวมถึงสหราชอาณาจักร เดิมเรียน 4 ปีได้ ภบ (BPharm) ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเรียน 4 ปี ได้ ภม (MPharm) เลย 3.ประเทศออสเตรเลียใช้เวลา 4 ปี ได้ ภบ (BPharm) ต่ออีก 2 ปีได้ ภม (MPharm) 4.สหรัฐอเมริกาใช้เวลา 4 ปี ได้ ภบ (BPharm) ต่ออีก 2 ปีได้ ภบบ (PharmD) มีฐานะเทียบเท่า พบ (medical doctor (MD)) overseas jobs health insurance Singapore Job vacancies

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย