.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

หางาน สมัครงาน นักเทคนิคการแพทย์ สิงคโปร์ สมัครงาน นักเทคนิคการแพทย์


http://www.careerjet.sg/medical-laboratory-technology-jobs.html

http://www.jobs.com.sg/Clinical-Laboratory-Scientist-jobs-in-Singapore


http://job-search.jobstreet.com.sg/singapore/clinical-laboratory-assistant-technician-jobs/

http://www.singaporejobs77.com/q-medical-laboratory-scientist-jobs-singapore


http://singapore.recruit.net/search-medical+technologist-jobs
A Medical Laboratory Scientist (MLS) (also referred to as a medical technologist or clinical laboratory technologist) is a healthcare professional who performs chemical, hematological, immunologic, microscopic, and bacteriological diagnostic analyses on body fluids such as blood, urine, sputum, stool, cerebrospinal fluid (CSF), peritoneal fluid, pericardial fluid, and synovial fluid, as well as other specimens. Medical Laboratory Scientists work in clinical laboratories at hospitals, doctor's offices, reference labs, and biotechnology labs. สาขาเคมีคลินิก (Clinical chemistry) สาขาจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical microbiology) สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด (Transfusion medicine) สาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical parasitology) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical immunology) สาขาโลหิตวิทยา (Hematology) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical technologist สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก Medical laboratory technician สาขากายวิภาคศาสตร์ สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์ Medical Laboratory Scientist สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารพยาธิวิทยาคลินิก สาขาชีวเวชศาสตร์ Medical laboratory technologist สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ สาขาเภสัชวิทยา สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูวิทยาทางการแพทย์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาปรสิตวิทยา หางาน นักเทคนิคการแพทย์ สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก สาขาวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคลินิก สาขาพยาธิชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนต่อ แพทยศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ประเทศฟิลิปปินส์ Overseas jobs in Singapore immigration visa Job vacancies in Singapore credit card Health insurance ການເຮັດວຽກ


ວຽກເຮັດງານທໍາ

ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າ

ສິງກະໂປ

ຍີ່ປຸ່ນ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ປະເທດໄທ

ມາເລເຊຍ

ຫວຽດນາມ

ກໍາປູເຈຍ

ຈີນ

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย