.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

สมัครงานราชการ องค์การสหประชาชาติ


http://jobs.undp.org/


United Nations Office on Drugs and Crime
Employment - Current Vacancies
http://unu.edu/

Jobs insurance Jobs overseas Jobs U.S.A Job opprtunities in Canada Job vacancies in Australia Job search Singapore Malyasia Work in New zealand find a job in Dubai Jobs in Japan Job vacancies insurance companies bank exchange rate investment Internship program working holiday english jobs airlines cabin crew jobs hotel stuff translator interpreter office work clerk secretary accounting acountant IT computer information science system engineer programmer scholarship program Taiwan Hong Kong New York Paris Roma Sydney LCC medical insurance auto insurance University and College Graduate schools สหรัฐอเมริกา โครงการฝึกงาน Career Training ข้อสอบ ข้าราชการ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ประเทศรัสเซีย งาน ต่างประเทศ ข้าราชการ องค์การสหประชาชาติ การตลาด ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรี องค์กรพัฒนาเอกชน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แปล นักแปล The United Nations (UN) is an international organization whose stated aims are facilitating cooperation in international law, international security, economic development, social progress, human rights, and achievement of world peace. The UN was founded in 1945 after World War II to replace the League of Nations, to stop wars between countries, and to provide a platform for dialogue. It contains multiple subsidiary organizations to carry out its missions. There are currently 193 member states, including every internationally recognised sovereign state in the world but Vatican City. From its offices around the world, the UN and its specialized agencies decide on substantive and administrative issues in regular meetings held throughout the year. The organization has six principal organs: the General Assembly (the main deliberative assembly); the Security Council (for deciding certain resolutions for peace and security); the Economic and Social Council (for assisting in promoting international economic and social cooperation and development); the Secretariat (for providing studies, information, and facilities needed by the UN); the International Court of Justice (the primary judicial organ); and the United Nations Trusteeship Council (which is currently inactive). Other prominent UN System agencies include the World Health Organization (WHO), the World Food Programme (WFP) and United Nations Children's Fund (UNICEF). The UN's most visible public figure is the Secretary-General, currently Ban Ki-moon of South Korea, who attained the post in 2007. The United Nations Headquarters resides in international territory in New York City, with further main offices at Geneva, Nairobi, and Vienna. The organization is financed from assessed and voluntary contributions from its member states, and has six official languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.


อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย