.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

งาน โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร

โภชนศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
ตำแหน่งงานว่าง อุตสาหกรรมอาหาร
ออสเตรเลียFood Jobs in Australia


http://www.foodjobs.com.au/


Food factory jobs in Australia


http://www.careerjet.com.au/food-factory-jobs.html


Food production factory Job vacancies

Food Industry Jobs in Melbourne


http://employment.byron.com.au/jobs/manufacturing-industry-jobs-in-melbourne.html


Food Factory Jobs in Australia


http://www.simplyhired.com.au/a/jobs/list/q-food+factory


Food Processing Jobs in Australia


http://www.jobisjob.com.au/food+processing/jobs


Food Jobs in Australia


http://jooble-au.com/search-vacancy-au/kw-food


Internship program in Australia


http://www.hospitalityinternship.com/australia-food-beverage/
Jobs insurance Jobs overseas Jobs U.S.A Job opprtunities in Canada Job vacancies in Australia Job search Singapore Malyasia Work in New zealand find a job in Dubai Jobs in Japan Job vacancies insurance companies bank exchange rate investment Internship program working holiday english jobs airlines cabin crew jobs hotel stuff translator interpreter office work clerk secretary accounting acountant IT computer information science system engineer programmer scholarship program Taiwan Hong Kong New York Paris Roma Sydney LCC medical insurance auto insurance University and College Graduate schools วิศวกรรมการอาหาร เป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร และคุณสมบัติเฉพาะของอาหารประเภทนั้นๆ เนื้อหาใจความหลักของสาขาวิชานี้ได้แก่ การออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อน , เครื่องทอด เป็นต้น พื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของแข็ง ,สถิตศาสตร์วิศวกรรม,Power Plant,การทำความเย็น,ทฤษฎีเครื่องจักรกล, กลศาสตร์ของไหล ,อุณหพลศาสตร์ และ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เป็นต้น หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) เครื่องมือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร immigration Australia เนื้อหาใจความเสริมของสาขาวิชานี้ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร การออกแบบโรงงานอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร ความปลอดภัยของอาหารในขั้นตอนการผลิต การออกแบบกระบวนการทางจุลชีววิทยาและทางเคมีในการตรวจสอบอาหาร วิศวกรรมอาหารมีความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร เช่น โภชนาการ วิทยาศาสตร์การเกษตร การประมง การปรับปรุงพันธุ์พืช การประดิษฐ์‎ การประมง‎ การฝีมือ‎ hand-crafting; of handicraft การส่งเสริมอาชีพ‎ นักเขียน‎ คอลัมนิสต์‎ จิตรกร‎ โจรสลัด‎ นักการธนาคาร‎ นักข่าว‎ นักบัญชี‎ นักปีนเขา‎ นักพากย์‎ นักวิจารณ์ภาพยนตร์‎ นักสะสมศิลปะ‎ นักสืบ‎ นักเขียนบทภาพยนตร์‎ นักแต่งเพลง‎ นักแสดง‎ นางงาม‎ นางแบบ‎ นายแบบ‎ บรรณาธิการ‎ บุคคลแบ่งตามอาชีพ‎ ผู้กำกับภาพยนตร์‎ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์‎ พิธีกร‎ พ่อครัว‎ มิจฉาชีพ‎ วาทยกร‎ วิชาชีพทางด้านสาธารณสุข‎ วิศวกร‎ ศิลปิน‎ สถาปนิก‎ หัตถกรรม‎ นักออกแบบ‎ อาชีพการบันเทิง‎ อาชีพทางคอมพิวเตอร์‎ อาชีพทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม‎ ต่างประเทศ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุทัยธานี ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ธุรกิจอาหาร อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร master degree doctoral degree university college scholarship study abroad insurance

อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย