.

ข้อมูลงานในประเทศเอเชียไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์มาเก๊าจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบอินเดียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสกรีซสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเยอรมันฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆ

งานในประเทศเบลเยียม Jobs

Belgium
Jobs in Belgium

งานในประเทศเบลเยียมAntwerp Limburg Flemish Brabant East Flanders West Flanders
Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen
Antwerpen Limburg Flämisch-Brabant Ostflandern Westflandern
Anvers Limbourg Brabant flamand Flandre orientale Flandre occidentale
Hainaut Walloon Brabant Namur Liège Luxembourg
Hainaut Brabant wallon Namur Liège Luxembourg
Hennegau Wallonisch-Brabant Namur Lüttich Luxemburg
Henegouwen Waals Brabant Namen Luik Luxemburg

http://www.backinjob.be/vacature_belgie_-_provincie_antwerpen_-_regio_antwerpen
http://www.cvwizard.nl/
http://www.thuiswerkvacatures.be/http://www.stepstone.be/en/
http://www.vacature.com/carriere/solliciteren
http://www.monster.be/lngPages.aspx

http://www.careerbuilder.be/BE/Default.aspx?CBLang=
http://vdab.be/werkinzicht/solliciteren.shtml
http://www.vacatures.2link.be/
http://vdab.be/
http://vacatures.startpagina.be/
http://vacaturesbelgie.vindhier.com/http://www.dovajobs.be/
http://jobs.b-rail.be/main/n/


http://jobs.vlanjobs.be/careers/jobsearch?new=1&searchType=quick

http://www.jobsvacatures.be/
http://www.selor.be/List/Jobs.aspx
http://www.vdlgroep.com/JobsOverview.aspx?language=

Brussels Airlines


http://www.brusselsairlines.com/com/
ประเทศเบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียม ชาววัลลูนและชาวฟลามส์ในเบลเยียมมีความแตกต่างกันทั้งทางภาษา ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง ในปี พ.ศ. 2511 ความตึงเครียดระหว่างประชากรในพื้นที่ที่ใช้ภาษาดัตช์และที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรงขึ้น จนบางครั้งถึงขั้นจลาจล สถานการณ์นี้นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ-ราชอาณาจักร โดยแบ่งออกเป็นสามเขต คือ เขตฟลามส์ เขตวัลลูน และเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์ แต่ละเขตมีรัฐบาลท้องถิ่นปกครองตนเอง และมีรัฐบาลกลางบริหารประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ การปกครองของเบลเยียมแบ่งออกเป็นสามระดับ ได้แก่ รัฐบาลสหพันธรัฐ มีศูนย์กลางอยู่ที่บรัสเซลส์ ชุมชนภาษาสามชุมชน ได้แก่ ฟลามส์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน และสามภูมิภาค ได้แก่ เขตฟลามส์ หรือฟลานเดอร์ เขตวัลลูน หรือวัลโลเนีย และเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์ แอนต์เวิร์ป (Antwerpen) เอโน (Hainaut) ฟลานเดอร์ตะวันออก (Oost-Vlaanderen) ลีแยช (Liège/Lüttich) ฟลามส์บราบานต์ (Vlaams Brabant) ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ลิมเบิร์ก (Limburg) นามูร์ (Namur) ฟลานเดอร์ตะวันตก (West-Vlaanderen) วัลลูนบราบานต์ (Brabant wallon)
overseas jobs Greece Internship program Working holiday Farm stay program seeking employee account insurance company human resource manager stuff labor manufacturing english jobs euro international telephone Bank account high salary Dubai Australia New zealand India Japan Taiwan Hong Kong Thai restaurant a licensed cook concierge service industry find assistants of agriculture farm garden immigration emigration How to get a visa Green card


อาหารไทย

ประเทศออสเตรเลีย